کودهای مایع طیف گسترده‌ای از نهاده‌های کشاورزی را شامل می‌شوند در این گروه از نهاده‌ها کودهای تک عنصره و چند عنصره، میکرو، ماکرو و ترکیبات پایه اسیدی نیز قرار دارد.

کودهای مایع می‌تواند دسته‌ای بزرگ از کودهای آلی و شیمیایی را در بر گیرد که در تمامی مراحل رشد گیاه موثر هستند. از نهاده‌های اختصاصی تولیدی شرکت سینا شیمی سپاهان در این دسته می‌توان کود آلی مایع، سیلیکات پتاسیم، گوگرد مایع، اصلاح کننده های PH خاک، بهبود دهنده‌های رشد و کودهای بر پایه جلبک و آمینو اسیدها اشاره کرد.